Právne vyhlásenie

Právne vyhlásenie

Na týchto stránkach nájdete nevyhnutné právne vetičky, ktoré máme za povinnosť na našom webe zverejniť.

Podmienky používania

1. Prevádzkovateľom stránok GhostZip na doméne www.ghostzip.sk (ďalej len “stránky”) je Peter Hladík – PENDO (ďalej spoločne len “prevádzkovateľ”). Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah poskytovaný na stránkach je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s prevádzkovateľom.

2. Využitím služieb prístupných na stránkach používateľ dáva súhlas s týmito podmienkami používania.

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky stránok. Neručí však za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb, ktoré sa poskytujú bez záruky. Vymáhanie akéhokoľvek nároku na úhradu prípadných škôd vyvolaných nemožnosťou využitia stránok je vylúčené.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do stránok a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na stránkach reklamu. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený spoplatniť niektoré služby poskytované na alebo prostredníctvom stránok, nikdy však nie so spätnou účinnosťou.

6. Používateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý na stránkach zverejní.

7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať zo stránok obsah, ktorý porušuje platné zákony a podmienky používania, ako aj blokovať prístup k službám na stránkach tým používateľom, ktorí porušili podmienky používania.

Ochrana osobných údajov

Uvedením a poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a telefonický kontakt udeľuje používateľ stránok Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely akceptácie a vybavenia objednávky, vyúčtovania kúpnej ceny za tovar a pre reklamné a propagačné účely Prevádzkovateľa (zasielanie reklamných ponúk používateľovi). Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje používateľa budú použité v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Používateľ zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov. Práva používateľa ako dotknutej osoby sú uvedené v zákone č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Peter Hladík – PENDO ako prevádzkovateľ online shopu a webovej stránky www.ghostzip.sk je zodpovedný za ochranu osobných údajov spracúvaných v rámci internetového obchodu www.ghostzip.sk.

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje sú získavané pri návšteve a využívaní internetového obchodu www.ghostzip.sk a  za akým účelom sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania.

I. Všeobecné informácie k návšteve internetového obchodu www.ghostzip.sk
Osobné údaje, ktoré evidujeme pri objednávaní sú:

Meno a Priezvisko

Adresa odberateľa

Adresa pre doručenie

Emailová adresa

Telefónne číslo

Osobné údaje sú využívané na uzatvorenie zmluvy o kúpe na diaľku prostredníctvom internetového obchodu www.ghostzip.sk  (ďalej ako „internetový obchod“ ) medzi kupujúcim a predávajúcim.

Používateľ potvrdením objednávky tovaru potvrdzuje, že bol Prevádzkovateľom oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Cookies

Prevádzkovateľ používa na stránkach tzv. cookies (krátke textové súbory, ktoré si prehliadač ukladá v počítači alebo inom zariadení, na ktorom sa stránky zobrazujú, ako napríklad smartfón, tablet a pod.), ktoré slúžia na zvýšenie kvality poskytovaných služieb. Cookies nemôžu byť priradené konkrétnej osobe a neobsahujú žiadne osobné údaje. Na stránkach sú využívané nasledovné typy cookies :

1. Dočasné cookies slúžia napríklad po prihlásení sa ku službe, na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia a podobne. Bez týchto cookies niektoré služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.

2. Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto cookies bývajú buď nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely.

Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje používateľ potvrdením prostredníctvom tlačilda v upozornení, ktoré sa zobrazí pri prvej návšteve stránok alebo použitím príslušného nastavenia webového prehliadača. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže používateľ stránok kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania cookies v prehliadači niektoré časti stránok nemusia správne fungovať.